SK
|
DE
meno heslo

O NÁS

 

DARUJTE NÁM PROSÍM 2% Z VAŠICH DANÍ!

 

Občianske združenie Detské centrum Kvetinkovo je zriaďovateľom škôlky rodinného typu s CELODENNOU KOMUNIKÁCIOU V NEMECKOM JAZYKU pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Individuálnym prístupom v malých skupinách podporujeme jedinečnosť každého dieťaťa a harmonický rozvoj jeho osobnosti.

 

Materská škola Kvetinkovo sa nachádza v samostatnej budove uprostred rodinných domov, v tichej a zelenej časti Podunajských Biskupíc na Krajinskej ulici.
Príjemné a bezpečné prostredie plné zelene poskytuje dostatok priestoru na všetky vnútorné i vonkajšie aktivity, ktoré súvisia so zdravým duševným a telesným rozvojom detí.

 

Kapacita škôlky je limitovaná, maximálny počet detí je 15.  
Znalosť nemeckého jazyka nie je podmienkou – zo skúseností vieme, že deti základnú komunikáciu zvládnu v priebehu 3-4 mesiacov. Nástup detí je možný počas celého roka.

 

Poskytujeme starostlivosť v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 17,30 hod.
Východiskom pre tvrobu učebných osnov je Štátny vzdelávací program ISCED 0 pre predprimárne vzdelanie detí v predškolskom veku.

 

Naším hlavným cieľom sú radostné a spokojné deti, ktoré sa tešia na nové veci a výzvy a pritom sa hravou a nenásilnou formou naučia nemecký jazyk.

 

Náš tím tvoria pedagogické pracovníčky s vysokoškolským vzdelaním a  viacročnými skúsenosťami s prácou v materskej škole.

 

V ŠK.ROKU 2018/2019 PRIJÍMAME VÝLUČNE DETI OD 3 ROKOV.

 

PRÁZDNINY A VOĽNÉ DNI V ŠK. ROKU 2018/19 okrem štátnych sviatkov:

Jesenné prázdniny: 31.10 - 02.11. 2018 (streda - piatok)

Vianočné prázdniny: 24. december 2018 - 06. január 2019
Veľkonočné prázdniny: 18. - 23. apríl 2019 (štvrtok - utorok)
Voľný deň: 09. - 10. máj 2019 (štvrtok a piatok)
Letné prázdniny 01. júl - 02. august 2019
Voľný deň: 30. august 2019 (piatok)